Opptil 30 %
Drivstoffinsparing
Opptil 60% Reduksjon av Sot
Opptil 75%
erstattning av
fossile
brennstoffer
Previous
Next

En mer komplett forbrenning

Lite mengder hydrogen sørge for en bedre forbrenning

Forbrenning er økonomi

Vår teknologi gjøre brukk av ressurser mer økonomisk

For mer bærekraft

For å forandre ting må man være en del av forandringen

Kjernekonsept fra UC3 – UltimateCell® Continuous Combustion teknologi er en injeksjon av en bestemt mengde hydrogen og oksygen til volumenstrøm i forbrennings sonen. Optimering av forbrenningen gjøre forbrennings prosessen mer brennstoff effektivt. Det vil si, en mindre CO2 fotavtrykk og mindre negativ innvirkning på miljøet. Med å senke energi kostnader og en mer bærekraftig produksjon vil innsatsen av UC3 teknologi redegjøre for seg selv.

UC3 anleggene vil bli levert direkte fra UltimateCell sin produksjon i Lisboa som en komplett container system. UltimateCell teknologien er konstruer og laget til et enkelt oppsett og i gang kjøring uten å stoppe produksjon. Fra fabrikkens side trenges det lokalt strømforsyning, datakommunikasjon, vann og avløp. Den gjennomtenkte konsept av UC3 anlegget sørge før en stabilt og sikker produksjon av hydrogen selv under arktiske forhold.

UltimateCell til Motorer

UltimateCell® til forbrenningsmotorer sørge for at drivstoff blir mer komplett forbrent. Gjennom tilføring av veldig lite mengder hydrogen til inntaksluften oppnå denne effekten. Resultatet er lavere drivstofforbruk og på dieselmotorer opp til 60% mindre sotutslipp. Det sørge for at motorer leve lengere. Videre blir katalysatorer og eksosanlegget renset. På bensin drevene motorer sørge UC teknologien for my mindre NOx utslipp. Med en økt innblanding av biodrivstoff i diesel og bensin vil forbruket gå opp. Med en UC-system kan denne økning forhindres. UltimateCell® finnes for bil-, maritime-, og lastebilmotorer.

gdffgnhdfngmghmfjf,hjfh.kjgjk.gj-.khjfkhfhjk,fk,kfhk,

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

UltimateCell til Store Motorer

UltimateCell® til forbrenningsmotorer er ikke begrenset til lite motorer. En enkelt celle passer stort sett for alle bilmotorer med en maksimalforbruk med opp til 1,5 l/mil. Deretter er det mulig å sette cellene i en serie boks. Med dette vil det være mulig å bruke denne teknologi for motorer opp til 10 l/mil eller per time. Dette er hovedsakelig interessant for generatorer på fôringsplattformer i oppdrettsnæring eller i anleggsmaskiner og lastebiler. UltimateCell® til forbrenningsmotorer er slik laget at etter rund 50.000 km, eller 1300 driftstime blir boksene etterfylt med en elektrolytt.

UltimateCell Large Engine

UltimateCell® Large Engine er et stort system til å optimere drivstofforbruk fra virkelig store motorer. UCLE blir brukt til motorer med en forbruk fra 100 liter per time til 300 liter per time. Til motorer med en forbruk over dette er det mulig å sette flere UCLE i rekke. Med dette oppnå vi store innsparing spesielt på maritime motorer og generatorer. UCLE blir også ofte brukt i tog for å minske utslipp lokalt.

ddddddddddddddddddddddddrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Forbruksmåling

Blue Thing Group levere drivstoffmålesystemer til alle typer motorer inklusive biodrivstoffer. I motsatt til ECU måling er differensmåling mer nøyaktig og pålitelig. Forbruket kan vises om bord eller sendes direkte til nettskyen. Det vil være mulig å kombinere forskjellige signaltyper som gir muligheter for et komplett rapportsystem til et ubegrenset antall fartøy eller motorer om bord fra et skip. Målemengden gå fra minimum 5 liter per time til 4 tonn per time forbruk, for alle typer drivstoffer. God kunnskap om forbruket kan alene senke forbruket med opptil 15%.

Ring oss for mer informasjoner

+47 47657287