bt_logo
bt_logo
bt_logo

Continuous Combustion

A technology that improves combustion efficiency through the injection of specific amounts of hydrogen gas “H2”.
En teknik som förbättrar förbränningseffektiviteten genom insprutning av specifika mängder vätgas "H2".
Vätgas erbjuder en effektiv möjlighet att förbättra kontinuerlig förbränning vid industriella applikationer. Den vetenskapliga principen för vår teknologi är central produktion och insprutning av specifika, trycksatta mängder vätgas (H2) och syrgas (O2). Denna teknik är utformad för att optimera den industriella kontinuerliga förbränningsreaktionen.

Under drift initierar Vätgasen en elektrolysreaktion som kan variera i storlek. Detta resulterar i kemisk separation av väte (H2) och syre (O2) molekyler. Dessa H2- och O2-molekyler injiceras sedan med kontrollerat tryck, enligt systemets operativa behov, i förbränningskammaren. Detta resulterar i att förbränningen intensifieras, ökar dess effektivitet och minskar dess CO2-utsläpp. På så sätt används den kemiska integrationen av vätgasen som katalysator vid förbränning av kolväte baserade bränslen.

Denna teknologi har övervunnit alla utmaningar för att minska industriella investeringskrav för att uppnå en kostnadseffektiv nivå.

Up to 75% Replacement of Fossil Fuels
cal
Higher Utilisation of the Heating Value
eco
Up to 10% higher Production Efficiency

Continuous Combustion

Förhållandet av tillsättande av vätgas med andra brännbara ämnen för att förbättra förbränningsprocesser är välkänd. I vår teknik har vi valt att använda PEM-elektrolysörer som den primära källan för hydrolys av vatten. Genom att producera vätgas efter behov hoppar vi över behovet av lagring av vätgasen. Detta bidrar till mycket höga säkerhetsstandarder.
Den grundläggande konfigurationen av utrustningen och förbränningsprocessen möjliggör en genväg i optimering av förbränningsprocesser där biomassa eller kol är det primära bränslet till förbränning.

Detta uppnås genom att höja hastigheten vid förbränningsprocessen i kombination med lägre avvikelse i den totala effektiviteten av processen.

biomass

UltimateCell til Motorer

UltimateCell® til forbrenningsmotorer sørge for at drivstoff blir mer komplett forbrent. Gjennom tilføring av veldig lite mengder hydrogen til inntaksluften oppnå denne effekten. Resultatet er lavere drivstofforbruk og på dieselmotorer opp til 60% mindre sotutslipp. Det sørge for at motorer leve lengere. Videre blir katalysatorer og eksosanlegget renset. På bensin drevene motorer sørge UC teknologien for my mindre NOx utslipp. Med en økt innblanding av biodrivstoff i diesel og bensin vil forbruket gå opp. Med en UC-system kan denne økning forhindres. UltimateCell® finnes for bil-, maritime-, og lastebilmotorer.
Get in Touch
Our technology is in daily use on five continents. Hydrogen will be part of future energy solutions for all types of industries. By partnering with our technology, you will take the ultimate step into hydrogen and sustainability. Our international network of hydrogen experts and user experience will give you the safety for employing UltimateCell technology for your industry. By using our in-depth knowledge, you will be ready for future demands on fuel efficiency and emission regulations.
Contact Us
Blue Thing Norway AS
Rypeveien 18, 9015 Tromsø, Norway
Phone: +47 47657287
© 2021 Blue Thing Group AB- All rights reserved 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.