Start With the Goal

Industri

Industri

I samarbeid med UTIS tilby Blue Thing Group et unik mulighet for industrien å oppnå allerede i dag framtidens klimamål uten å stoppe produksjon. UC3 teknologi er et banebrytende modultekonologi med lokal hydrogenproduksjon uten mellomlagring.

Transport

Transport

UltimateCell teknologi gjør det mulig å senke utslipp i transport- og maritimt sektor betydelig. Det føre til et bedre lokalmiljø og ikke minst store innsparing i drivstofforbruket.

Brennstoff effektivitet

Til tross av lave brennstoff priser spiller effektivt utnyttelse av ressurser en del i bedriftens økonomi. Gjennom en kombinasjon av hydrogenteknologi og forbruks dokumentasjon er det mulig å spare på drivstoff- og brennstoffkostnader.

Bærekraft og Økonomi

I Blue Thing Norway er vi opptatt av en bra sammen spill mellom økonomi og bærekraft i bruk av ressurser. Gjennom våre produkter kan vi gi et unikt tilbud til våre kunder. Miljøkravene i transportsektoren og industri har blitt en daglig utfordring til alle bedrifter. Det trenges nytenkning og vilje til innovasjon for å mestre disse utfordringene. I vår strategi har vi satset på hydrogen og oksygen. Med våre produkter er det mulig å bruke ressursene bedre, bidra til mer bærekraft og legge en bra basis for videre vekst uten å øke belastingen av naturen. I våre produkter bruker vi hydrogen ikke som erstatning eller supplement til driv- eller brennstoffer. Hydrogen har en rekke andre kjente egenskaper som har ikke blitt utnyttet før. Bruk av hydrogen som «katalysator» åpne veien til nye muligheter. Våre produkter er utviklet og produsert i samarbeid med UltimatePower LDA og UTIS LDA fra Portugal. Disse produkter er allerede på marked og har viset fram sine kvaliteter i mer økonomisk drift av alle slags bruk, hvor en forbrenning er til stede. Vi har gode erfaringer fra interne forbrenningsmotorer, søppelforbrenning, biomasse forbrenning og ikke minst sement- og kalkindustrien. Målet er å senke CO2 og andre emisjoner. Det medføre er mer økonomisk bruk av brennstoffer.