bt_logo
bt_logo
bt_logo

Ofte stillte spørsmål

Påvirker bruken av DEX-smøremidler garantien på utstyret mitt?

Nei, fordi Dex Quantum Mechanical Enrichment-prosessen ikke påvirker baseoljens kjemiske sammensetning. I tillegg er alle tilsetningsstoffer foreskrevet av produsenten av motoren eller hydraulikksystemet ditt, innlemmet i smøremiddelet vårt. Vårt produkt oppfyller derfor produsentens eksakte spesifikasjoner.

Hvordan blir DEX Premium-behandling gjennomført?

NQuantum Mechanical-behandlingen av baseoljene foregår i våre egne anlegg i Nederland. Deretter legges alle tilsetningsstoffene som trengs for å komme frem til de nøyaktige spesifikasjonene til smøremiddelet ditt, av uavhengige ISO-sertifiserte blendere.

Hva er forskjellen mellom smøremidlene og standradproduktene med tilsetningsstoffer?

Smøremidlene våre er i utgangspunktet anriket bare på baseolje. Det er den store forskjellen. Tilsetningsstoffer endrer den kjemiske sammensetningen av et smøremiddel. Vi ser på oljemolekyler på nanonivå og endrer måten de oppfører seg på. Dette trinnet reduserer friksjon og slitasje betydelig, selv om ingen tilsetningsstoffer er tilsatt.

Hvor stor er effektiviteten jeg kan forvente når jeg bruker DEX-smøremidler?

Den faktiske fortjenesten bestemmes av en serie variabler. Så, med riktig informasjon om utstyret og arbeidsprosessene dine, kan vi estimere besparelsene. 20% av tapene uten belastning, noe som resulterer i en reduksjon på ca. 5% over hele kraftkurven, er rapportert i mange tester.

Hva trengs for å produsere et forbedret smøremiddel med spesifikasjonene til mitt nåværende produkt?

Navnet og typen smøremiddel du bruker for øyeblikket, er tilstrekkelig. Europeisk lovgivning fastsetter at ingrediensene i alle kommersielt tilgjengelige smøremidler må offentliggjøres. Takket være vårt samarbeid med våre ISO-sertifiserte blendere leverer vi et DEX QM-sluttprodukt som har nøyaktig de samme spesifikasjonene som produktet du bruker for øyeblikket.
Blue Thing Norway AS
Rypeveien 18, 9015 Tromsø, Norway
Phone: +47 47657287
© 2021 Blue Thing Group AB- All rights reserved 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.