bt_logo
bt_logo
bt_logo

Blue Thing Group

Blue Thing är ett företag som sätter idén om miljöteknik i ett nytt perspektiv. Vi arbetar inom industri, sjöfart och transportsektorn för att optimera alla typer av förbränningsprocesser. Vår kärnstrategi är att betjäna våra kunder med miljönyttiga produkter som ger en hög avkastning på investeringen. Genom att göra det kan vi tillsammans minska ditt företags bränslekostnader och samtidigt höja ditt företags miljöprofil. Som en liten organisation kan vi reagera snabbt och flexibelt på våra partners behov och ge ert företag den optimala lösningen för att skydda era anställda och utrustning från skadliga utsläpp. Vi är specialiserade på termodynamiska processer så som kontinuerlig förbränning och förbränningsmotorer. Tillsammans med vårt nätverk av leverantörer och entreprenörer levererar vi ett brett utbud av konkurrenskraftiga lösningar som gör det dagliga arbetet mer lönsamt och miljömässigt hållbart.

Om  oss

Att se saker från ovan och bortom horisonten. Hur kan en passion för höjd kunskapsnivå förvandlas till ett företag som är kopplad till idéer och människors mål.

Blue Thing står för partnerskap mellan företag och deras inställning att försöka vara mer lönsamma och miljömedvetna. Grundtanken med Blue Thing är att tillhandahålla enkla lösningar inom miljöteknik som talar för sig själv och alla förstår. Vårt realistiska förhållningssättet till teknik ger oss möjlighet att arbeta med jordnära lösningar. Att tillhandahålla tjänster och tekniker som ger en reell avkastning på investeringen för de kunder som ansluter sig till oss. Den snabba minskningen av skadliga utsläpp är meningsfull när den kan göras snabbt och med omedelbar effekt.

Blue Thing står för partnerskap mellan företag och deras inställning att försöka vara mer miljömedvetna. Grundtanken med Blue thing är att tillhandahålla enkla lösningar inom miljöteknik som talar för sig själv. Det realistiska förhållningssättet till teknik ger oss möjlighet att arbeta med jordnära lösningar. Att tillhandahålla tjänster och tekniker som ger en verklig avkastning på investeringen för kunder som ansluter sig till oss.
Blue Thing Norway AS
Rypeveien 18, 9015 Tromsø, Norway
Phone: +47 47657287
© 2021 Blue Thing Group AB- All rights reserved 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.