bt_logo
bt_logo
bt_logo

Start
 with the Goal

The Future of Energy will be Blue

Blue Thing hjälper till med ny modern teknologi för att minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt reducera bränslekostnader


Fossila bränslen förorenar den lokala miljön där de används och bidrar till den globala uppvärmningen. Vagnparker och industriella processer kan vara en del av problemet eller en del av lösningen. Om du vill förbättra din miljöprofil kan du överväga en optimering i dina förbränningsprocesser med produkter och med omfattande support från Blue Thing.
Teknik som katalysator för att uppnå

Minskning av utsläpp

Ofullständig förbränning, friktionsförluster och dålig bränslekvalitet står för mer än 30 procent av de globala utsläppen. Modern teknik med hjälp av QM teknik, vätgasteknik och filterteknik kan minska dessa förluster. Dessa tekniker kommer att vara drivkraften för framtidens lägre utsläpp. Behovet av att minska kostnaderna från förbränningsprocesser inom alla industrisektorer är nyckeln till att säkra driften för framtiden. För att uppfylla de allt högre kraven för att genomföra miljöförbättringar för ditt företag och samtidigt höja företagets gröna profil för att därigenom öka trovärdigheten hos era kunder så har vi nu möjligheten att leverera de lämpligaste strategierna och teknisk utrustning för att erhålla reducering av bränslekostnaderna och samtidigt genomföra minskningar av utsläpp.
Industri
En exceptionell teknik som levereras till världsscenen, för att optimera den industriella kontinuerliga förbränningsprocessen genom en Vätgas-Cell för optimering av kontinuerlig förbränning inom industrin. Vår Vätgas-Cell är en banbrytande innovation som skapar nya möjligheter i industrisamhällen och omvandlar den väletablerade industriella förbränningsprocessen, för bättre och effektivare affärsresultat.
Transport
Dex` Premium Lubrications® är en fysiskt effektiv QM teknologi för smörjmedel. Det förbättrar hydrodynamisk smörjning. Den hydrodynamiska smörjfilmen produceras tidigare och blir betydligt mer resistent - slitage och friktion som främjar blandad friktion undviks till stor del. BT NanoTech® oljestrukturerna har också mindre vätskefriktion - friktionen i smörjgapet är lägre. BT NanoTech® är redan effektivt vid mycket låga applikationskoncentrationer.

Dex` Premium Lubrications ® ändrar inte smörjmedelens kemiska och fysiska egenskaper och de grundläggande data som certifierats av tillverkaren.

Combustion Efficiency
Extremt dyr energiförbrukning samt ökade lokala föroreningar är kärnan på företagens problem idag och kräver en revidering av de olika energisystemen som används. Det är ett enormt arbete med att försöka uppnå och säkra en bärkraftig framtid för våra företag. Det är därför som teknologiutvecklingen inom Blue Thing blivit en realitet och en nödvändig komponent så som en komplettering vid olika förbränningsprocesser för att höja den generella effektiviteten betydligt.

Vår service

Vi förstår att optimering av förbränningsprocesser inte är ett enkelt beslut du kan fatta på en dag eller ens en vecka. Du vill förmodligen förstå hur våra produkter bidrar till de påstådda förbättringarna, men också se dem i din verksamhet och mäta resultaten. För detta ändamål erbjuder vi tester av utsläpp och mätning av bränsleförbrukningen för att stödja dig att fatta korrekta beslut för ditt företag.
Våre produkter
Blue Thing Norway AS
Rypeveien 18, 9015 Tromsø, Norway
Phone: +47 47657287
© 2021 Blue Thing Group AB- All rights reserved 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.