bt_logo
bt_logo
bt_logo
Spar motorolje - reduser avfallsolje - aktivt miljøvern.

Oljens levetid kan forlengers til uendelighet

Ifølge et optimistisk estimat, hvis hvert kjøretøy, lastebil, generator, girkasse eller hydraulisk system var utstyrt med våre mikrofonfilfiltersystemer eller lignende, kunne opptil 80-90% av oljene som ble brukt gjenbrukes.

De eneste grunnene til at motorolje må skiftes er kondensering av vann og oksygen (vann + svovel = syre) og slitasje forårsaket av mekaniske partikler og slam (bakterier). Denne oksidasjonsprosessen, som reduserer TBN-innholdet (Total Base Number) og øker surheten TAN (Total Acid Number), fører til behovet for å bytte motorolje på grunn av den forverrede kvaliteten.
Redusere eksos utslipp

Forbedret smøring

Vårt mikrofilter verken fjerner eller endrer oljetilsetninger

  • minimert oljeforbruk - reduksjon av avfallsolje
  • forlenget levetid for motordeler som lagre, stempelringer, -injeksjonsdyser, pumper og ventiler
  • Reduserte utslipp av eksosgasser
  • effektiv rengjøring av diesel fra bakterier (opptil 98%) - uten kjemikalier
REICHERT friction wear test
Left: Abrasion with fresh oil
Right: Abrasion after 350,000 km with used and filtered oil
Ultrafine filtre for olje og drivstoff

Mindre slitasje

Micfil ultrafine filtre har en langt bedre filtreringsytelse og smussholdende kapasitet enn konvensjonelle standard oljefiltre eller dieselfiltre i en motor. De filtrerer de minste partiklene (0,5 μm) og absorberer vann fra olje, diesel og biodiesel.

Micfil ultrafine filtre muliggjør en filterytelse på opptil 0,5 μm selv ved høye strømningshastigheter, fjerner vann samt ca. 98% av alle bakterier i diesel (diesel sopp) i en enkelt pass.

Up to 10% Reduction of Fossil Fuels
Extended System Life Time
Up to 60% Less Particle Emission

Mange kunder er allerede overbevist om våre Micfil ultrafine filtre, fordi du drar nytte av tjenesten vår og sparer penger.

På verdensbasis brukes våre filtrene  i en rekke bransjer - for filtrering av motorolje og transmisjonsolje, turbinoljer, transformatoroljer, hydraulikkolje eller drivstoff og (bio-) diesel og andre stoffer som kjølevann.

Eliminering av konvensjonelt oljeskift

Olje eldes ikke, men en endringsprosess oppstår som følge av bruk i motorer, forårsaket av smuss og slitasjepartikler, forbrenningsrester (sot), oksidasjonsprodukter, bakterier og vann, blant annet.

Det ultrafine filteret absorberer vann og filtrerer hele tiden ut faste partikler som forårsaker slitasje. Dette forhindrer dannelse av syrer og faste partikler på mindre enn ca. 1 μm gjenværende i oljen forbedrer smøreevnen og termisk belastningskapasiteten til oljen.

Denne optimaliseringen blir desto tydeligere jo lenger oljen brukes. Et oljeskift er derfor ikke nødvendig i teknisk feilfrie motorer.

Micfil ultrafine filteret fungerer som et oljegjenvinningssystem på motoren. Likevel kan skade på motoren oppstå på grunn av andre årsaker (f.eks. overoppheting, materialfeil, etc.). Motorens tekniske tilstand bør derfor kontrolleres regelmessig ved oljeanalyse eller ved hjelp av en olje tester. Skader på motoren skal analyseres og repareres - den kan ikke repareres selv ved å bytte olje.

REICHERT friksjonsslitasjetest kan bevise forbedringen av smøremiddelet til oljen sammenlignet med den respektive friske oljen.

Det anbefales å regelmessig overvåke motorens tekniske tilstand ved komparative oljeanalyser.

Get in Touch
Contact Us
In addition to lubrication and cooling, one of the oil's main tasks is to provide a fine seal between parts that slide on each other, such as piston rings, against the cylinder wall. Ultrafine filtering of the oil constantly filters out solid particles that can impair the oil's fine sealing ability. This allows less oil to enter the combustion chamber and reduces oil consumption.
Blue Thing Norway AS
Rypeveien 18, 9015 Tromsø, Norway
Phone: +47 47657287
© 2021 Blue Thing Group AB- All rights reserved 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.