bt_logo
bt_logo
bt_logo

Test rapport Ovet B.V. - Crane 8

I april 2019 fick DEX Oil en inbjudan från Ovet B.V. Terneuzen, att testa vår ISO VG100 växellådsolja med hänsyn till följande:

 • För att eliminera ytterligare slitage på kugghjularnas tänder
 • Att skjuta upp den kommande revideringen
 • För att minska driftskostnaden och nedstängningstiden
 • Att minska energiförbrukningen

Fälttestet ägde rum på Ovet Crane 8, en flytande lemniscatkran avsedd för distribution av stora bulklaster i Nordsjöhamnar. Ovet B.V. har 4 flytande lemniscatkranar i drift.

För testet byttes till ny olja i två identiska växellådor A och B. De två växellådorna har praktiskt taget samma belastning i drift.

Oljan som användes:

 1. DEX ISO VG100 – Lifting gearbox (200 liter)
 2. ISO VG320 (Välkända X) – Closing gearbox (200 liter)

Båda växellådorna är av typ:

Tillverkare Thyssen/ Typ:

NK SDN 450/SO/S 

Pe (KW): 300/ Volym: 200 liters 

Tester:

 1.  Oil change
 2.  1st oil sample
 3.  2nd oil sample
 4.  3th oil sample
 5.  Reporting

Resultatet:

 1. Innan oljebytet var båda växellådorna helt tömda och förutom ett litet restlager i botten redo att fyllas med DEX ISO VG 100 resp. (”Välkända X”) ISO VG 320 olja.
  Under förbesiktningen öppnades växellådorna så att alla tänder kunde ses ordentligt. Helhetsintrycket var bra. Fast med väl synlig pitting bildning, kratrar och här och var blanka ytor.
 2. Den 1:a analysen 2019-05-16, efter ca. 50 timmar med DEX ISO VG100 av kranarnens växellåda (Lifting gearbox) togs ett oljeprov. Detta har skickats och analyserats för bedömning till: ORM-rådgivning i laboratorierna för AR Analyser och Bureau Veritas Oil & Petrochemistry.
  +  Standardundersökningen: membran, foto, ICP, partikelantal (iso 4406), TAN,    Vatten, viskositet och PQ-index.

  Utslagen gav ett mycket lågt järnvärde (Fe-3), av vilket man kan dra slutsatsen att pitting bildningen är stoppad på lyftväxellådan. Nästa oljeprov har beslutats att utöka laboratorietestet med MCP Varnish/lack-test för att se vilka källor som är den potentiella orsaken till pitting frätningen.

 3. Den 2:a analysen den 21-06-2019 togs ett oljeprov från båda växellådorna för att jämföra Fe-värdet mellan de två oljorna. När oljeprovet togs vid driftstemperatur märktes det att (”Välkända X”) ISO VG320 kraftigt skummade och DEX ISO VG100 inte. (Se bilder i bilagan)
  + Standardundersökningen: membran, foto, ICP, partikelantal (iso 4406), TAN, Vatten, viskositet och PQ-index tillagt med MCP, Varnish.

  Detta laboratorieresultat visade att DEX ISO VG100-växellådan (lyftväxellåda) nu hade ett värde på 4 (Fe) och (Välkända X) ISO VG320-växellådan har ett värde på 10 (Fe). Dessutom led växellådan av avlagringar och att med DEX ISO VG100 hade avlagringarna absorberats i oljan. (harts = avlagringar).
 4. Den 3:e analysen 2019-08-29, ett oljeprov har tagits igen från båda växellådor. Återigen, vid driftstemperatur, märktes stark skumbildning i ”Välkända X”-växellådan och inte i DEX-växellådan. (Se bilder i bilagan).

  + Standardundersökningen: membran, foto, ICP, partikelantal (iso 4406), TAN, Vatten, viskositet, PQ index lagt till med MCP, Varnish.

  Detta laboratorieresultat visade att lyftväxellådan DEX ISO VG100 nu hade ett värde på 5 (Fe) och att (Major X) ISO VG320-växellådan har ett värde på 16 (Fe). Hartsbildningen i (Major X) ISO VG320-växellådan verkar ha ökat och det rekommenderas att använda en hartsrengöring eller byta ut oljan.

 

Hur skyddar DEX ISO VG100 slitage i växellådan?

Pitting uppstår när det inte finns någon hydrodynamisk separation mellan de roterande delarna. När pitting skador uppstår så visar det en hög järnhalt i analysen. Hittas en hög järnhalt i analysen vet man att en slitageprocess pågår som förkortar livslängden på växlarna, lagren och växellådan.

DEX oljan förhindrar pitting eftersom det fäster på metalldelarna och därmed förblir det en smörjande yta. Oljan uppnår maximalt resultat i FZG-friktionstestet (FLS > 14). Testet visar att DEX - smörjfilmen förblir oavbruten även under tung belastning. Extrema tryckegenskaperna hos DEX ISO VG100 överstiger (”Välkända X”) ISO VG320, vilket nu också har visats i praktiken i detta test. Den låga friktionen som kännetecknar DEX ISO VG100 vilket i detta fall resulterar i ett rejält temperaturfall på 4 grader, vilket även innebär mindre slitage.

Avlagringar uppstår eftersom det i olja sker en oxidationsprocess - polymerisationen av kolvätemolekylerna. Avlagringen går in i en polär bindning med metaller som känns igen på den bruna missfärgningen. Avlagringen skapar en ojämn smörjyta som gör att smörjfilmen går sönder och oljan inte kan göra sitt jobb.

DEX ISO VG100 har en stark rengörande effekt, vilket löser befintliga avlagringar i växellådan. Även om denna avlagring inte längre orsakar pitting, så måste MPC-värdet övervakas. I äldre växellådor orsakas ofta mycket nedsmutsning av den starka rengörande effekten. Om MPC-värdet har nått 35, är det lämpligt att filtrera oljan tillfälligt.

 

Skummande olja orsakas av luftintag från snurrande kugghjul. Den luften separerar sig långsamt från oljan. De komprimerade gaserna orsakar enorma temperaturhöjningar. Detta resulterar i hög oxidation av oljan som kan orsaka avlagringar. Ofta, i icke-stabila basoljor, visas en stark tendens att utveckla avlagringar. Skum har också en stark negativ inverkan eftersom kavitation uppstår.

 

DEX ISO VG100 har en extremt bra gasurladdning och är mycket oxidations- och viskositetsstabil. DEX ISO VG100 är därför inte skummande. (Se bilder i bilagan)

Slutsats:

Efter ett intensivt test visade DEX ISO VG100 att det inte finns mer skador från pitting i lyftväxellådan och att denna olja med en viskositet 100 ger bättre skydd än en olja med en viskositet på 320. Med tanke på detta följer följande fördelar för Ovet BV som kommer att omedelbart synas eller kommer att bli synligt på längre sikt:

 1. Lägre driftskostnader (nedstängningstid)
 2. Förlänger livslängden för hela växellådan
 3. Stora bränsle- och energibesparingar
 4. Högre tillförlitlighet

Vi tackar Ovet B.V. för möjligheten att de har erbjudit Blue Thing och våra partner att testa en ISO VG100 mot en ISO VG320 och därmed bekräfta resultatet av det utförda FZG-testet i praktiken.

(”Välkända X”) oljan vald av Ovet B.V, och som har testats mot DEX- oljan, är en utmärkt olja, som inte heller knappast skiljer sig i prestanda från liknande oljor från de andra välkända oljetillverkarna. Alla dessa parter är dock medvetna om problemet att de inte kan påverka oljemolekylernas monomolekylära lagertjocklek, vilket är vad DEX Oil - teknologin gör vilket leder till extrema och långvariga skillnader i prestanda.

Skumbildning – (”Välkända X”) ISO VG 320

Kugghjulsolja: (”Välkända X”) ISO VG 320 I realtid Ovet Crane No 8.
Visuell inspektion: 2019-08-29

Fabrikat: Thyssen

Typ: NK SDN 450 SO/S Sn: 8 8252 5 1132/53016 KW: 300

N1/N2 rpm 1000/40

Innehåll: 205L

Timmar: 526

Medeltemperatur: 52,5 °C

Inget skum – BDEX ISO VG 100 – Växellåda (lyftväxellåda)

Kugghjulsolja: DEX ISO VG 100 I realtid Ovet-kran nr 8.
Visuell inspektion: 2019-08-29

Fabrikat: Thyssen

Typ: NK SDN 450 SO/S Sn: 8 8252 5 1132/5301 KW: 300

N1/N2 rpm 1000/40

Innehåll: 205L

Timmar: 500

Medeltemperatur: 48,2 °C

Blue Thing Norway AS
Rypeveien 18, 9015 Tromsø, Norway
Phone: +47 47657287
© 2021 Blue Thing Group AB- All rights reserved 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.