Blue Thing Group

Om Oss

Blue Thing Norge AS er en salgsorganisasjon i Blue Thing Group AB. Vi er fokusert på markedsføring av tekniske produkter. I samarbeid med Ultimatepower LDA og UTIS LDA fra Portugal tilby vi en rekke produkter som gi våre kunder mulighet å senke sine drivstoff- og brennstoffkostnader betraktelig. Gjennom en rekke års erfaring i salg og support av tekniske produkter til private og industrielle kunder kan vi garantere at våre produkter vil være alltid på teknologiens forefront.

Ved å samen arbeide med lisensierte installatører gi vi sikkerhet at det er en lokal partner til stede som bidra til det lokale miljøet. Vår visjon er langsiktig vekst i markedet som bidra til mer miljøvennlig forbrenningsanlegg og motorer, som føre til betydelig mindre belastning av klimaet. Vårt produkt gi oss mulighet å jobbe samen med mennesker som ta miljøutfordringer på alvor. Dette vil bidra til en bra forhold i lokale samfunn mellom produksjon, eksos og mennesker.

Installasjoner