bt_logo
bt_logo
bt_logo

Start
 with the Goal

The Future of Energy will be Blue

Blue Thing tilrettelege for banebrytende teknologiløsninger for å kutte klimagassutslipp og drivstofforbruk

Fossilt brensel forurenser lokalmiljøet der de brukes og bidrar til global oppvarming. Bilparkene og industrielle prosesser kan være en del av problemet eller en del av løsningen. Hvis du ønsker å forbedre miljøprofilen din, bør du vurdere en optimering i forbrenningsprosessene dine med produkter og omfattende støtte fra Blue Thing.
Teknologi som katalysator

Utslipps Reduksjon

Ufullstendig forbrenning, friksjonstap og drivstoffkvalitet er ansvarlig for mer enn 30 % av de globale utslippene. Moderne teknologi som DEX-QM teknologi, hydrogenteknologi og filterteknologi kan redusere disse tapene. Disse teknologiene vil være drivere for lavere utslipp. Behovet for å redusere kostnadene fra forbrenningsprosesser i alle sektorer i næringen er nøkkelen til fremtidig sikker drift. For å møte høyere standarder innen miljømessig engasjement for organisering og heving av den grønne profilen i bedrifter, vil det styrke deres troverdighet for sine kunder. Vi er dypt forpliktet til å levere de mest egnede strategiene for å redusere drivstoffbesparelser og utslippsreduksjon.
Industry
En eksepsjonell teknologi levert til verdensstadiet, for å optimalisere den industrielle kontinuerlige forbrenningsprosessen UC3 - Ultimate Cell® Continuous Combustion optimaliserings system, er produsert og patentert av UTIS Lda. UC3 er en disruptiv innovasjon som skaper et nytt prospekt i industrisamfunnene, og omformer den veletablerte industrielle prosessen for kontinuerlig forbrenning, for bedre og mer effektiv forretningsytelse.
Transport
DEX` QM teknologi er installert i maskiner, tankskip, ingeniørutstyr, i transportnæringen og store kraftgeneratorer, lastebiler og biler. QM teknologien leverer reduksjoner i drivstofforbruket på over 5 % og reduksjoner i skadelige klimagasser med opptil 60 %. Investeringen i QM teknologien, som en forbedring av den kommersielle flåten eller i transportsektoren er en økonomisk givende beslutning.
Forbrenningseffektivitet
Ekstremt energiforbruk og økende lokale forurensning er kjernen problemet og krever revidering av de globale energisystemene i universell skala. Det er et enormt forsøk på å oppnå og sikre en bærekraftig fremtid for oss alle. Derfor har BTs teknologitilnærming blitt en realitet og en uunnværlig komponent, som komplementerer forbrenningsprosessen og forbedrer den generelle driftseffektiviteten betydelig.

Superior service and honest advice

Vi forstår at optimalisering av forbrenningsprosesser og miljøtiltak ikke er en beslutning du kan ta på en dag eller til og med en uke. Du vil forstå hvordan produktene våre bidrar til forbedringene som er gjort krav på, men også se dem i aksjon og måle ytelse. For dette formål tilbyr vi utslippstesting og overvåking av drivstofforbruk for å hjelpe deg med å ta en informert avgjørelse.
Våre produkter
Blue Thing Norway AS
Rypeveien 18, 9015 Tromsø, Norway
Phone: +47 47657287
© 2021 Blue Thing Group AB- All rights reserved 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.