bt_logo
bt_logo
bt_logo

Vanliga frågor

Påverkar användningen av DEX-smörjmedel garantin på min utrustning?

Nej, eftersom Dex Quantum Mechanical Enrichment - processen inte påverkar basoljans kemiska sammansättning. Dessutom ingår alla tillsatser som föreskrivs av tillverkaren av din utrustning i vårt smörjmedel. Vår produkt uppfyller därför tillverkarens exakta specifikationer.

Hur är DEX Premium – tillverkad?

Den Kvantmekaniska behandlingen av basoljorna sker i våra egna anläggningar i Nederländerna. Sedan tillsätts alla tillsatser som behövs för att komma fram till de exakta specifikationerna för ditt smörjmedel av oberoende ISO-certifierade blandarföretag.

Vad är skillnaden mellan era smörjmedel och standardoljor med tillsatser?

Våra smörjmedel är i berikade med vår teknologi, redan innan andra tillsatser blandas in. Det är den stora skillnaden. Normala tillsatser förändrar den kemiska sammansättningen av ett smörjmedel. Vi påverkar oljemolekyler på nanonivå och förändrar hur de beter sig. Detta steg minskar friktionen och slitaget avsevärt, även om inga tillsatser tillsätts.

Hur stor effektivitet kan jag förvänta mig när jag använder DEX-smörjmedel?

Den faktiska vinsten bestäms av en serie variabler. Så, med rätt information om din utrustning och dina arbetsprocesser kan vi uppskatta besparingarna. Vi beräknar en minskning om ca 20% av förlusterna utan belastning som uppnås normalt, vilket resulterar i en energiminskning av ca 5% över hela effektkurvan och som har rapporterats i många tester.

Vad behövs för att producera ett förbättrat smörjmedel med specifikationerna för mitt nuvarande smörjmedel?

Vi behöver namnet och typen av smörjmedel som du för närvarande använder, vilket är tillräckligt för oss. I EU-lagstiftningen föreskrivs att ingredienserna i alla kommersiellt tillgängliga smörjmedel måste offentliggöras. Tack vare vårt samarbete med våra ISO-certifierade blandarföretag levererar vi en DEX QM-slutprodukt som har exakt samma specifikationer som den produkt du använder för närvarande med tillägg av vår nya teknologi.
Blue Thing Norway AS
Rypeveien 18, 9015 Tromsø, Norway
Phone: +47 47657287
© 2021 Blue Thing Group AB- All rights reserved 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.