bt_logo
bt_logo
bt_logo

En ny typ av smörjmedel med fler fördelar

Kvantemekanikk fokuserer på kreftene og bevegelsene som finnes i molekyler og atomer.
Friktionsytan drar till sig oljemolekyler som är omvandlade med QM-teknik, med vilka de bildar ett kontinuerligt rörligt skikt. Tack vare denna mycket polära process rengörs motorerna också helt och hållet invändigt.

Dex Oil använder dessa krafter för att ge oljemolekylerna en ny struktur, och därmed en extremt stark form. Dex Oil gör detta på en nivå med basoljor som används av blandarföretag för att uppnå slutprodukter genom alla typer av recept. Dessa recept består av tillsatser som läggs till basoljorna.

Genom att använda Dex QM-teknik skapar Dex Oil en slutprodukt som klarar av att prestera under mycket längre tid, bättre och mer hållbart än utan denna teknik och med kraftigt förbättrade egenskaper som genrerar längre livslängd, lägre utsläpp och lägre bränsleförbrukning.


Ofte stilte spørsmål

Vil bruken av DEX Oil påvirke garantien på utstyret mitt?
Nei, siden DEX Oil anrikningsprosessen ikke påvirker den kjemiske sammensetningen av baseoljen. I tillegg blandes alle tilsetningsstoffer foreskrevet av produsenten av utstyret ditt i henhold til ISO-sertifiseringen inn i de smøremidlene du ønsker. Vårt produkt oppfyller derfor nøyaktig produsentens spesifikasjoner.
Hva er forskjellen mellom oljen din og andre standardoljer?
Våre smøremidler er i utgangspunktet beriket med QM-teknologi før andre tilsetningsstoffer tilsettes. Det er den store forskjellen. Tilsetningsstoffer endrer den kjemiske sammensetningen til et smøremiddel. Vi ser på oljemolekylene i nanoskala og endrer oppførselen deres. Denne endringen reduserer friksjon og slitasje betydelig, selv før noen tilsetningsstoffer tilsettes.
Hur mycket kan jag förvänta mig i vinst genom att använda era smörjmedel?
Den faktiska vinsten bestäms av en rad variabler. Med rätt information om din utrustning och dina arbetsprocesser kan vi uppskatta besparingarna. 20 % av förlusterna vid nolllast, vilket resulterar i energibesparingar på cirka 5 % och opp till 10% över effektkurvan och som har rapporterats i många tester.
Hvor mye kan jeg forvente i fortjeneste ved å bruke smøremidlene dine?
Den faktiske fortjenesten bestemmes av en rekke variabler. Med riktig informasjon om utstyret og arbeidsprosessene dine kan vi anslå besparelsene. 20 % av tapene ved null belastning, noe som gir energibesparelser på ca 5 % og opptil 10 % over effektkurven og som er rapportert i mange tester. Hva kreves for å produsere DEX Oils smøremidler med samme spesifikasjon som mine nåværende smøremidler?
Fordi DEX Oil anrikningsprosessen ikke påvirker den kjemiske sammensetningen av baseoljen. I tillegg blandes alle tilsetningsstoffer foreskrevet av produsenten av utstyret ditt i henhold til ISO-sertifiseringen inn i de smøremidlene du ønsker. Vårt produkt oppfyller derfor nøyaktig produsentens spesifikasjoner.

Vår teknologi

Vad behövs för att producera ett förbättrat smörjmedel med specifikationerna för mitt nuvarande smörjmedel?
Vi behöver namnet och typen av smörjmedel som du för närvarande använder, vilket är tillräckligt för oss. I EU-lagstiftningen föreskrivs att ingredienserna i alla kommersiellt tillgängliga smörjmedel måste offentliggöras. Tack vare vårt samarbete med våra ISO-certifierade blandarföretag levererar vi en DEX QM-slutprodukt som har exakt samma specifikationer som den produkt du använder för närvarande med tillägg av vår nya teknologi..

Notera: Det vill säga att på DEX arbetar vi inte med "mystiska" tillsatser. 

  1. Utgångspunkten är det specifika kundens smörjmedelskrav som, motor, växellåda och hydraulik, smörjmedel måste uppfylla.

  2. I vår speciella produktionsanläggning bearbetas först basoljan av kundens valda smörjmedel med DEX Oil - teknik.

  3. Under denna process omvandlas kolkedjorna i oljan till tätt packade "sfärer". Den behandlade oljan är kemiskt omöjlig att skilja från den ursprungliga basoljan men beter sig extremt bättre i praktiken.

  4. Den behandlade oljan skickas till vår oljeblandare, där vi tillsätter de nödvändiga tillsatserna för att uppfylla de erforderliga specifikationerna.

  5. Väl i användning skapar "sfärerna" i DEX Oil - smörjmedlet ett ultratunt, men mycket elastiskt, konstant rörligt lager mellan ytan och smörjmedlet, vilket dramatiskt minskar friktionen.

  6. Resultatet: ett DEX Oil smörjmedel som helt uppfyller alla specifikationer som krävs av kunden (och OEM), men ger överlägsen prestanda jämfört med traditionellt smörjmedel som i dag används av kunden.

Blue Thing Norway AS
Rypeveien 18, 9015 Tromsø, Norway
Phone: +47 47657287
© 2021 Blue Thing Group AB- All rights reserved 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.