bt_logo
bt_logo
bt_logo

Hvorfor skulle dere bruke DEX Oil smøremidler?

Lengre levetid for smøremidler
I praksis varer våre smøremidler mye lenger enn tradisjonelle produkter.
Høyere drivstoffeffektivitet
20 % mindre tap ved null belastning, noe som reduserer drivstofforbruket og dermed karbondioksidutslippene.
 Lavere oljetemperatur og varmebelastning
Mindre friksjon gir lavere maksimumstemperaturer (bedre kjøling av brennkammeret), ofte under det kritiske punktet hvor NOx-utslipp oppstår
Minskade underhållskostnader
Dex` smøremidler danner en unik beskyttende og kontinuerlig bevegelig film på friksjonsoverflater, noe som reduserer slitasje og korrosjon.

Gjennom lavere vibrasjons- og støynivå, gjør våre smøremidler sensitive (høyteknologiske) prosesser mindre sårbare.
Bedre ytelse ved kaldstart
Smøremidler pumpes mye lettere rundt, selv ved temperaturer godt under -30 grader Celsius.

En ny smøremiddelteknologi med flere fordeler

Kvantemekanikk fokuserer på kreftene og bevegelsene som finnes i molekyler og atomer.
Friksjonsoverflaten tiltrekker seg oljemolekyler som er omdannet med DEX Oil Oil-teknologi og danner et lag i kontinuerlig bevegelse. Denne svært polare prosessen renser også motorene fullstendig.
DEX Oil bruker disse kreftene til å gi oljemolekylene en ny struktur og dermed en ekstremt sterk form. QM-teknologi starter på nivå med baseoljer som brukes når vi blander oljer for å lage sluttprodukter gjennom forskjellige oppskrifter. Disse oppskriftene består av ulike tilsetningsstoffer som tilsettes baseoljene. Ved å bruke DEX Oil QM-teknologi skaper vi et produkt som fungerer betydelig lenger, bedre og mer holdbart enn produkter uten vår teknologi. DEX Oil-teknologi forbedrer egenskaper som ekstremt lengre serviceintervaller for smøremidler, store utslippsbesparelser og lavere drivstofforbruk.

Ofte stilte spørsmål

Vil bruken av DEX Oil påvirke garantien på utstyret mitt?
Nei, siden DEX Oil anrikningsprosessen ikke påvirker den kjemiske sammensetningen av baseoljen. I tillegg blandes alle tilsetningsstoffer foreskrevet av produsenten av utstyret ditt i henhold til ISO-sertifiseringen inn i de smøremidlene du ønsker. Vårt produkt oppfyller derfor nøyaktig produsentens spesifikasjoner.
Hva er forskjellen mellom oljen din og andre standardoljer?
Våre smøremidler er i utgangspunktet beriket med QM-teknologi før andre tilsetningsstoffer tilsettes. Det er den store forskjellen. Tilsetningsstoffer endrer den kjemiske sammensetningen til et smøremiddel. Vi ser på oljemolekylene i nanoskala og endrer oppførselen deres. Denne endringen reduserer friksjon og slitasje betydelig, selv før noen tilsetningsstoffer tilsettes.
Hur mycket kan jag förvänta mig i vinst genom att använda era smörjmedel?
Den faktiska vinsten bestäms av en rad variabler. Med rätt information om din utrustning och dina arbetsprocesser kan vi uppskatta besparingarna. 20 % av förlusterna vid nolllast, vilket resulterar i energibesparingar på cirka 5 % och opp till 10% över effektkurvan och som har rapporterats i många tester.
Hvor mye kan jeg forvente i fortjeneste ved å bruke smøremidlene dine?
Den faktiske fortjenesten bestemmes av en rekke variabler. Med riktig informasjon om utstyret og arbeidsprosessene dine kan vi anslå besparelsene. 20 % av tapene ved null belastning, noe som gir energibesparelser på ca 5 % og opptil 10 % over effektkurven og som er rapportert i mange tester. Hva kreves for å produsere DEX Oils smøremidler med samme spesifikasjon som mine nåværende smøremidler?
Fordi DEX Oil anrikningsprosessen ikke påvirker den kjemiske sammensetningen av baseoljen. I tillegg blandes alle tilsetningsstoffer foreskrevet av produsenten av utstyret ditt i henhold til ISO-sertifiseringen inn i de smøremidlene du ønsker. Vårt produkt oppfyller derfor nøyaktig produsentens spesifikasjoner.

Vår teknologi

DEX Oil i seks trinn
Gjennom DEX Oil QM-teknologi beriker vi baseoljen og forbedrer smøremidlets oppførsel. Da produserer vi i blanderen et ISO-sertifisert sluttprodukt som er dekket av en produktansvarsforsikring.

Merk: Dette betyr at vi hos DEX ikke jobber med "mystiske" tilsetningsstoffer.

 

  1. Utgangspunktet er den spesifikke kundens smøremiddelkrav som, motor, girkasse og hydraulikk, smøremidler skal oppfylle.
  2. I vårt spesielle produksjonsanlegg blir basisoljen først behandlet fra kundens utvalgte smøremiddel med Dex Oil-teknologi.
  3. Under denne prosessen omdannes karbonkjedene i oljen til tettpakkede «kuler». Den behandlede oljen kan kjemisk ikke skilles fra den originale baseoljen, men oppfører seg ekstremt bedre i praksis.
  4. Den behandlede oljen sendes til vår oljeblander, hvor vi tilsetter nødvendige tilsetningsstoffer for å oppfylle de nødvendige spesifikasjonene.
  5. Når de er i bruk, skaper "sfærene" til DEX Oil-smøremiddelet et ultratynt, men likevel svært elastisk, konstant bevegelig lager mellom overflaten og smøremidlet, og reduserer friksjonen dramatisk.
  6. Resultatet: ett DEX Oil smøremidel som i sin helhet helt uppfyller alle egenskaper som trenges av kunden (og OEM), men gir overlegene egenskaper til tradisjonelle olje blandinger.
Blue Thing Norway AS
Rypeveien 18, 9015 Tromsø, Norway
Phone: +47 47657287
© 2021 Blue Thing Group AB- All rights reserved 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.