bt_logo
bt_logo
bt_logo

Varför använda DEX Oil smörjmedel?

Längre livslängd för smörjmedel
I praktiken håller våra smörjmedel mycket längre än traditionella produkter.
Högre bränsleeffektivitet
20 % mindre förluster vid nollbelastning, vilket minskar bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen.
Lägre oljetemperatur och värmebelastning
Mindre friktion ger lägre högsta temperaturer (bättre kylning av förbränningskammaren), ofta under den kritiska punkt där NOx-utsläpp uppstår.
Minskade underhållskostnader
Våra smörjmedel bildar en unik skyddande och kontinuerligt rörlig film på friktionsytor, vilket minskar slitage och korrosion.
Tack vare lägre vibrations- och ljudnivåer gör våra smörjmedel känsliga (högteknologiska) processer mindre sårbara.
Bättre prestanda vid kallstart
Smörjmedel pumpas runt mycket lättare, även vid temperaturer långt under -30 grader Celsius.

En ny smörjmedelsteknik med fler fördelar

Kvantmekaniken fokuserar på de krafter och rörelser som finns i molekyler och atomer.
Friktionsytan drar till sig oljemolekyler som omvandlats med DEX Oil Oil - teknik och bildar ett kontinuerligt rörligt lager. Denna mycket polära process rengör också motorerna fullständigt.

DEX Oil använder dessa krafter för att ge oljemolekylerna en ny struktur och därmed en extremt stark form. QM-tekniken börjar på nivån för basoljor som används når vi blandar oljor för att skapa slutprodukter genom olika recept. Dessa recept består av olika tillsatser som tillsätts till basoljorna.

Genom att användaDEX Oil QM-teknik skapar vi en produkt som fungerar betydeligt längre, bättre och mer hållbart än produkter utan vår teknik. DEX Oil-tekniken förbättrar egenskaper så som extremt längre serviceintervaller för smörjmedel, stora utsläppsbesparingar och lägre bränsleförbrukning.

Vanligaste frågorna

Kommer användandet av DEX Oil påverka garantin på min utrustning?
Nej, eftersom DEX Oil - anrikningsprocessen inte påverkar grundoljans kemiska sammansättning. Dessutom blandas alla tillsatser som föreskrivs av tillverkaren av din utrustning i enlighet med ISO-certifiering i de smörjmedel du önskar. Vår produkt uppfyller därför exakt tillverkarens specifikationer.
Vad är skillnaden mellan er olja och andra standard oljor?
Våra smörjmedel är berikade i grunden med QM-teknologi innan andra tillsatser tillsätts. Det är den stora skillnaden. Tillsatser ändrar den kemiska sammansättningen av ett smörjmedel. Vi tittar på oljemolekylerna på nanonivå och ändrar deras beteende. Denna förändring minskar friktion och slitage avsevärt, även innan några tillsatser tillsätts.
Hur mycket kan jag förvänta mig i vinst genom att använda era smörjmedel?
Den faktiska vinsten bestäms av en rad variabler. Med rätt information om din utrustning och dina arbetsprocesser kan vi uppskatta besparingarna. 20 % av förlusterna vid nolllast, vilket resulterar i energibesparingar på cirka 5 % och opp till 10% över effektkurvan och som har rapporterats i många tester.
Vad fordras för att producera DEX Oil`s mörjmedel med samma specifikation som mina nuvarande smörjmedel?
Eftersom DEX Oil - anrikningsprocessen inte påverkar grundoljans kemiska sammansättning. Dessutom blandas alla tillsatser som föreskrivs av tillverkaren av din utrustning i enlighet med ISO-certifiering i de smörjmedel du önskar. Vår produkt uppfyller därför exakt tillverkarens specifikationer.

Vår teknologi

DEX Oil i sex steg
Genom DEX Oil QM - teknologin berikar vi basoljan och förbättrar smörjmedlets beteende. Därefter producerar vi i mixern en ISO-certifierad slutprodukt som omfattas av en produktansvarsförsäkring.

Notera: Det vill säga att på DEX arbetar vi inte med "mystiska" tillsatser.

  1. Utgångspunkten är det specifika kundens smörjmedelskrav som, motor, växellåda och hydraulik, smörjmedel måste uppfylla.
  2. I vår speciella produktionsanläggning bearbetas först basoljan av kundens valda smörjmedel med DEX Oil -teknik.
  3. Under denna process omvandlas kolkedjorna i oljan till tätt packade "sfärer". Den behandlade oljan är kemiskt omöjlig att skilja från den ursprungliga basoljan men beter sig extremt bättre i praktiken.
  4. Den behandlade oljan skickas till vår oljeblandare, där vi tillsätter de nödvändiga tillsatserna för att uppfylla de erforderliga specifikationerna.
  5. Väl i användning skapar "sfärerna" i DEX Oil - smörjmedlet ett ultratunt, men mycket elastiskt, konstant rörligt lager mellan ytan och smörjmedlet, vilket dramatiskt minskar friktionen.
  6. Resultatet: ett DEX Oil smörjmedel som helt uppfyller alla specifikationer som krävs av kunden (och OEM), men ger överlägsen prestanda jämfört med traditionellt smörjmedel som i dag används av kunden.
Blue Thing Norway AS
Rypeveien 18, 9015 Tromsø, Norway
Phone: +47 47657287
© 2021 Blue Thing Group AB- All rights reserved 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.